RFID Access


ระบบ RFID Access ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง แต่ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็คือระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ในที่นี้เราจะใช้กับการผ่านเข้าออกประตูหรือการผ่านเข้าออกพื้นที่ ระบบ Access Control ที่เราจะพูดถึงนี้ก็โดยการจะใช้บัตรแทนกุนแจ ในการแปะหรือสัมผัสหัวอ่านในการทำเข้าหรือทำออก โดยใช้บัตร ที่เรามักใช้สำหรับงาน Access Control ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้งานกันอยู่ใน 2 ย่านความถี่ได้แก่ 125 kHz (Proximity Card) และ 13.75 mHz (Mifare Card) สามารถใช้ได้ทั้ง online และ offline หรืออาจจะใช้บัตรร่วมกับการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น รายละเอียดของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่แต่ละยี่ห้อและรุ่นที่นำไปใช้งาน