Parking Guidance System for Video Detector

ระบบการนับรถด้วยกล้อง

ติดตั้งในพื้นที่แต่ละช่องของลานจอดรถ มีการส่งข้อมูลเป็นรูปภาพและวีดีโอ เข้าเป็นในระบบมีการแสดงผลเป็น LED สีแดงและสีเขียว

 

 

Operating Voltage  

  12V

Operating Current  

  0.2A

Power  

  0.2W

LED Beads  

  6pcs (Red/Green)