Food court system

ระบบควบคุมการขายในศูนย์อาหาร ระบบศูนย์อาหาร

บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว,กำหนดโปรโมชั่นส่วนลดได้ล่วงหน้าทั้งการขายบัตรและส่วนลดร้านค้าได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้

แนะนำระบบบัตร Prepaid Member and Loyalty
สามารถใช้แทนเงินสดได้ หรือใช้เป็นเครดิตได้
สามารถมีวงเงินได้หลายวงเงิน ในบัตรใบเดียวกัน (บัตรเงินสดเท่านั้น)
สะสมคะแนนการเพิ่มมูลค่าในบัตร หรือจากการใช้ผ่านบัตรได้
สามารถทำโปรโมชั่นส่วนลดได้ทั้งที่บัตรและร้านค้า
กำหนดโปรโมชั่นส่วนลดได้ล่วงหน้าทั้งการขายบัตรและส่วนลดร้านค้าได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้
กำหนดค่าเช่าและเปอร์เซ็นต์ จากการขายสินค้าแต่ละร้านค้าได้
สามารถตรวจสอบยอดเงินและยอดขายได้ทันที
สามารถใช้บัตรที่มีอยู่เดิมได้ เช่น บัตรแถมแม่เหล็ก บัตรบาร์โค๊ด
เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตร
มีใบบันทึกการขาย จากการซื้อหรือเติมมูลค่าในบัตร เพื่อใช้ตรวจสอบ
เครื่องขายร้านค้าแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ร้านขายที่ทำรายการผิดพลาดสามารถยกเลิกได้ (Vioid)
เครื่องขายร้านค้าสามารถรองรับการทำงานแบบหลายร้านค้าต่อเครื่อง (Multi-Vendor)
เครื่องขายร้านค้าสามารถรองรับ item สินค้าได้ถึง 400 รายการต่อเครื่อง
มีการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูลของ Remote Terminal กับ Server แบบ Triple DES ซึ่งเป็นมาตราฐานเดียวกันที่ VISA, MASTER ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล จึงมั่นใจได้ว่าระบบทำงาานด้วยความปลอดภัยสูงสุด

 

ประโยชน์
บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
ลดจำนวนแคชเชียร์ระหว่างวัน ประหยัดเวลานับคูปอง
ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
สามารถสร้าง Loyalty ให้กับลูกค้าได้
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่องเพราะบัตรสามารถกำหนดวันหมดอายุได้
สะดวกในการนำข้อมูลมาพัฒนายอดขาย
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบ
ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากระบบจะเก็บสำเนาใบเสร็จในรูป Image electronic journal ไว้ที่ Server ไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บต้นขั้วคูปอง
มีรายได้แฝงเข้าศูนย์ ในรูปของเงินเจ้าหนี้คงค้างในบัตรที่ยังไม่มาใช้บริการในศูนย์
มีรายได้อื่นๆเข้าศูนย์ในรูปของเงินจากบัตรหมดอายุ
ได้รับข้อมูลการตลาดใช้ในการวิเคราะห็ เช่น ช่วงเวลาที่มีการใช้บริการ ยอดเงินที่ลูกค้างคงเหลือในบัตร
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ทันที มีรายงานที่สามารถตรวจสอบได้

 

 

หน้าจอโปรแกรม และตัวอย่างรายงาน

 

 

 

รายงานสรุปยอดการขาย

 

เปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ    
    SAT ระบบ LOTUS ระบบ CENTRAL
ประเภทบัตร บัตรเงินสด Y Y Y
  บัตรเครดิต Y - -
  บัตรสมาชิก Y - -
  หลายวงเงินในบัตร Y - -
โปรโมชัั่น โปรโมชั่น บัตร Y Y Y
  โปรโมชั่น ร้านค้า Y - -
  โปรโมชั่น คะแนนสะสม Y - -
ร้านค้า คิด GP ตามประเภทบัตร Y - -
  สำเนาสลิป สร้างทันที สร้างสิ้นวัน สร้างทันที
  เครื่องร้านค้าจอแสดงภาษาไทย Y - -
  รหัสร้านค้า Password Logon Y - -
  การยกเลิกรายการ ทำที่ร้านค้า ทำที่ Cashier ทำที่ Cashier
  Multi Vendor Y - -
  รองรับ Item สินค้าต่อเครื่อง 400 99 3 กลุ่มสินค้า
Cashier ใบบันทึกการขายบัตร Cashier Y Y -
  ใบแจ้งรายละเอียดการใช้งาน Y Y -
  ตรวจสอบสำเนาสลิป E-Journal Y - -
Back Office ดูยอดขายเป็นกราฟได้ทันที Y - -
  กำหนดโปรโมชั่นเป็นวันและเวลา วันและเวลา วัน วัน
  กำหนดค่าเริ่มต้นทุกอย่าง Y - -
  กำหนด IP Address เครื่องทั้งหมด Y - -
Server Server OS Linux Linux Window2003
  Backup Database Real Time Y - -
  Database SyBase ASA 9 MySQL SQL Server
  Connection Server Socket TCP/IP Telnet Gateway
  PC Gateway - - Y
  การเข้ารหัสในการส่ง Data Y - -